ماموریت

ماموریت ایجاد این سایت عبارت است از :

 

  • آگاهی رسانی کارشناسان آب و خاک ، جامعه مهندسی آب و کشاورزی کشور ، اعضای انجمن های صنفی کشاورزی ، تشکل های اببران و عموم مردم از آخرین اخبار فضای رسانه ای و مجازی آب و خاک و کشاورزی کشور و جهان
  • اطلاع رسانی به مخاطبین از طرحهای مطالعاتی و اجرایی آب و خاک جاری کشور
  • پخش کلیپ ها ، ویدیو ها و تصاویر علمی و تحقیقاتی بخش آب و کشاورزی کشور 
  • اطلاع رسانی از آخرین تحقیقات موسسات تحقیقاتی و جامعه علمی دانشگاهی کشور در زمینه آب و خاک به مخاطبین 
  • هماهنگی و اشتراک مساعی اعضای انجمن برای تشکیل سمینار ها ، نشست‌های مختلف و در نهایت انجام تورهای تفریحی 
  • تلاش در جهت تولید محتوی چه به صورت کتاب و نشریه و چه بصورت های دیگر در خصوص آخرین یافته های علمی بخش آب کشور